Chuỗi cửa hàng bánh mì Kebab với hơn 350 cửa hàng trên 42 tỉnh thành Việt Nam

Chứng nhận

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An Toàn Thực Phẩm số 1404/2017/BQLATTP-HCM thay thế Giấy chứng nhận số 949/2017/BQLATTP-HCM

Số xác nhận công bố sản phẩm: XỐT THÀNH PHẨM KEBAB TORKI: 322/2018/ATTPHCM-XNCB

Số xác nhận công bố sản phẩm: GIA VỊ ƯỚP THỊT KEBAB TORKI: 3021/2017/ATTPHCM-XNCB