Sản phẩm nổi bật

 Bánh mì Kebab  Bánh mì Kebab
20,000₫
 Bánh mì Kebab + Cocacola (ly)  Bánh mì Kebab + Cocacola (ly)
25,000₫
 Bánh mì Kebab cuộn  Bánh mì Kebab cuộn
25,000₫
 Bánh mì Kebab cuộn đặc biệt  Bánh mì Kebab cuộn đặc biệt
26,000₫
 Bánh mì Kebab Đặc Biệt  Bánh mì Kebab Đặc Biệt
23,000₫