Tin tức

Kebab Torki 2017 - Một năm nhìn lại

Năm 2017 khép lại với những bước phát triển đáng kể của Kebab Torki trong việc mở rộng hệ thống để mang đến những chiếc...