Báo Bình Thuận

Báo Bình Thuận "Khởi nghiệp cùng Kebab Torki"

"Định hướng của Kebab Torki là khách hàng phải được phục vụ ở những địa điểm thuận lợi, vệ sinh tuyệt đối, nhưng giá cả phù hợp với đa số, thiết bị đúng tiêu chuẩn, tương tự các thương hiệu thức ăn nhanh ở nước ngoài. Kinh doanh nhượng quyền mấu chốt vẫn là bài toán lợi nhuận, hiệu quả mang lại sau hợp tác và duy trì sự ổn định của sản phẩm với tiêu chí “ nhanh, giá hợp lý và đáp ứng đúng nhu cầu của giới trẻ”."

Trích báo Bình Thuận số ra ngày 22/06/2017

Xem báo online tại đây: http://www.baobinhthuan.com.vn/kinh-te/khoi-nghiep-cung-kebab-torki-98073.html

← Bài trước Bài sau →